Sternik Motorowodny

Wymagania:

 • Ukończony 14 rok życia
 • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia:

 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
 • Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Miejsce szkolenia teoretycznego i praktycznego:

 • Camp Zatoka ul. Jeziorna 26, 16-300 Augustów


Koszt szkolenia grupowego:

 • Patent Sternika Motorowodnego – 590 zł                      
 • Licencja na holowanie narciarza – 290 zł

Opłata za przeprowadzenie egzaminu:

 • Patent sternika motorowodnego – 250 zł
 • Licencję uprawniającą do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych – 250 zł
 • Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 60 zł.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

Koszt szkolenia grupowego wraz z opłatą za egzamin i wydanie dokumentu:

 • Patent Motorowodny:
  • Dorośli – 900 zł
  • Uczniowie i studenci – 750 zł
 • Licencja na holowanie – 600 zł

Dane do przelewu:

UKS AKADEMIA AUGUSTÓW   ul. Portowa 22  16-300 Augustów

BZ WBK  Oddział Augustów Nr konta 24 1090 2789 0000 0001 3170 3721

tytułem – szkolenie motorowodne imię i nazwisko


NAJBLIŻSZY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU GRUPOWEGO:

ZAPRASZAMY!

Istnieje możliwość szkoleń indywidualnych

Cena Szkolenia indywidualnego (w tym opłaty za egzamin i wydanie dokumentu):

Dorośli 1100 zł

Uczniowie i studenci 950 zł

Szkolenie teoretyczne , praktyczne oraz zdobywanie stażu może odbywać się również według ustaleń indywidualnych w Biurze lub telefonicznie 691 11 25 11.