Augustowskie Wodniaki 2020

Zadanie polega na organizacji cyklu pozaszkolnych zajęć sportowych z kajakarstwa, żeglarstwa i windsurfingu dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat z terenu miasta Augustowa, w formie treningów sportowych.
Głównym celem zadania jest promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego.
Młodzież nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwa własnego i innych w różnych sytuacjach, rozwijania sprawności fizycznej oraz poznawania nowych, aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Nasza propozycja jest odpowiedzią na negatywne zachowania dzieci i młodzieży w szkole i w środowisku domowym oraz brak alternatywnych, dobrych nawyków propagowanych w tej grupie wiekowej. Zadanie będzie realizowane na augustowskich jeziorach, przy wykorzystaniu infrastruktury oraz sprzętu klubu UKS Akademia Augustów. Zajęcia odbędą się w bazie klubu UKS Akademia Augustów na Przystani Dąbek nad jeziorem Białym w Augustowie. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu Urzędu Miasta Augustowa.

W celu zgłoszenia się na zajęcia prosimy o wypełnienie poniższego formularza.