Program Sail&Wake 2016

SAIL&WAKE  SZKOLENIE BEZPŁATNE

PROGRAM SAIL&WAKE polega na organizacji cyklu pozaszkolnych zajęć sportowych żeglarstwa, dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, z terenu miasta Augustowa, w formie treningów sportowych oraz zajęć coachingu motywacyjnego. Głównym celem zadania jest promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego. Młodzież nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwa własnego i innych w różnych sytuacjach, rozwijania sprawności fizycznej oraz poznawania nowych, aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Nasza propozycja jest odpowiedzią na negatywne zachowania młodzieży w szkole i w środowisku domowym oraz brak alternatywnych, dobrych nawyków propagowanych w tej grupie wiekowej. Żeglarstwo jest bardzo modne i popularne wśród gwiazd sportu i mediów, stąd oferta realizacji zadania poprzez tę dyscyplinę, jest atrakcyjna dla potencjalnych uczestników.Psycholog  podczas zajęć wykorzystuje techniki socjoterapeutyczne mające na celu integracje uczestników i wykształcenie prawidłowych postaw społecznych.

Zadanie będzie realizowane przez wykwalifikowanego instruktora Polskiego Związku Żeglarskiego – Roberta Dąbrowskiego oraz doświadczoną w pracy z młodzieżą psycholog Emilię Polkowską. Zajęcia będą realizowane na augustowskich jeziorach, przy wykorzystaniu infrastruktury oraz sprzętu klubu UKS Akademia Augustów. Zajęcia z psychologiem odbywać się będą w ogólnodostępnych miejscach (forma motywacyjnych warsztatów otwartych).

Harmonogram zakłada organizację 3 treningów sportowych w tygodniu i 1 spotkania motywacyjnego w tygodniu.

W czasie realizacji zadania planowane jest przeprowadzenie 60 zajęć sportowych z żeglarstwa i  20 warsztatów coachingu motywacyjnego.

herb-miniZadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Augustów

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 15.04.2016 godz. 16:00

Marina Borki Kapitanat ul. Nadrzeczna 147 Augustów

KONTAKT:

Jakub Rutkowski tel. 607 350 338

 

Karta Uczestnika