Augustowskie Wodniaki

Realizowane projekty

Augustowskie Wodniaki

Zadanie polega na organizacji cyklu pozaszkolnych zajęć sportowych z windsurfingu, żeglarstwa oraz narciarstwa wodnego i  wakeboardu, dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat, z terenu miasta Augustowa, w formie treningów sportowych. Głównym celem zadania jest promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego. Planujemy przeprowadzić warsztaty z uczestnikami zadania na temat bezpieczeństwa […]