Kurs na Sternika Motorowodnego

Patent

Sternik Motorowodny

Wymagania:

 • Ukończony 14 rok życia
 • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia:

 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
 • Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Miejsce szkolenia teoretycznego i praktycznego:

Camp Zatoka ul. Modrzewiowa 9, 16-300 Augustów

Koszt szkolenia:

 • Patent Sternika Motorowodnego – 890 zł
 • Licencja na holowanie narciarza – 390 zł

Opłata za przeprowadzenie egzaminu:

 • Patent sternika motorowodnego – 250 zł
 • Licencję uprawniającą do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych – 250 zł
 • Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 60 zł.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

Koszt szkolenia grupowego wraz z opłatą za egzamin i wydanie dokumentu:

 • Patent Motorowodny:
 • Dorośli – 1200 zł
 • Uczniowie i studenci – 1050 zł
 • Licencja na holowanie – 800 zł

Dane do przelewu:

UKS AKADEMIA AUGUSTÓW   ul. Portowa 22  16-300 Augustów
Santander Bank Polska Oddział Augustów
Nr konta 24 1090 2789 0000 0001 3170 3721

tytułem – szkolenie motorowodne imię i nazwisko